Ramai Orang Lari Tidak Mahu Menolong Kebenaran

Asy-Syaikh Rabi’ bin Hady al-Madkhaly hafizhahullah berkata:

لهذا ترى كثيراً من الناس يهربون ويخذلون ويتأولون، كل ذلك منهم فراراً من مواجهة أهل الباطل بالحق، فالحق يحتاج إلى صبر وحكمة وشجاعة في نفس الوقت وصمود ثبات، فهذه من مزايا هذه الطائفة، من مزاياها أنها تصبر وتثبت حتى يظهر الحق.

“Oleh kerana inilah engkau melihat banyak orang yang lari, tidak mahu menolong, dan mencari-cari alasan. Semua itu muncul dari mereka untuk menghindar dari berhadapan dengan para pengusung kebatilan dengan menampakkan kebenaran. Jadi kebenaran memerlukan kesabaran, hikmah, keberanian, dan perlawanan yang gigih. Ini semua termasuk ciri khusus yang menunjukkan keutamaan kelompok ini. Diantara ciri khususnya adalah sabar dan kukuh sampai kebenaran mendapatkan kemenangan.”

Penjelasan kitab Syarhus Sunnah karya al-Imam al-Barbahary rahimahullah, jilid 2 hlm. 786

Saluran Telegram asy-Syaikh Fawaz bin ‘Ali al-Madkhaly hafizhahullah

⚪ WhatsApp Salafy Indonesia
⏩ Channel Telegram || http://bit.ly/ForumSalafy

Advertisement
Ramai Orang Lari Tidak Mahu Menolong Kebenaran

Jalan Yang Paling Jelas Menuju Allah

JALAN YANG PALING JELAS MENUJU ALLAH

Imam Abul Hasan bin Ali Al-Jauzajaani rahimahullah berkata:

“Jalan menuju Allah itu banyak. Dan jalan yang paling jelasnya dan yang paling jauh dari syubhat adalah: “Mengikuti sunnah dalam perkataan, perbuatan, tekad, janji dan niat”.

Kerana Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: ” Dan jika kalian mentaati beliau (Nabi) nescaya kalian akan mendapatkan hidayah.” (QS. An-Nuur 54)

Lalu dikatakan kepada beliau : Dan bagaimana jalan menuju sunnah? Beliau menjawab: “Menjauhi bidah, mengikuti apa yang sudah disepakati oleh generasi pertama dari ulama Islam, dan menetapi jalan peneladanan.”

(Al-Amr bil Ma’ruf wan-nahyu ‘anil Mungkar karya As-Suyuti hal 5-6)

Kunjungi Selengkapnya || http://forumsalafy.net/jalan-yang-paling-jelas-menuju-allah/

⚪ WhatsApp Salafy Indonesia
⏩ Channel Telegram || http://bit.ly/ForumSalafy

Jalan Yang Paling Jelas Menuju Allah

Apabila Ucapan Kebenaran Menjadi Keburukan

Fadhilatus syaikh Dr. Soleh Al-Fawzan حفظه الله تعالى :

Soalan: Apakah pada sebahagian kesempatan ucapan kebenaran menjadi keburukan, dan apa ketentuannya?

Jawapan: “Apabila ucapan kebenaran tersebut (diletakkan) bukan pada tempatnya, dan bukan pada waktunya, dan bukan dengan cara-cara yang sesuai, maka dia dapat menyebabkan keburukan.”

Ni’mah Al-Amn wa Bayan Muqowamatihi, halaman: 34.

Continue reading “Apabila Ucapan Kebenaran Menjadi Keburukan”

Apabila Ucapan Kebenaran Menjadi Keburukan

Kebenaran Lebih Berhak untuk Diikuti

Berkata Al-‘Allāmah Al-Wālid Shälih Al-Fawzān hafizhåhulläh:

“Maka tidak boleh fanatik kepada madzhab, tidak boleh fanatik kepada seseorang individu, dan tidak boleh fanatik kepada kabilah (suku). Namun sejatinya seorang muslim hanyalah mengikuti Al-Haq (kebenaran) yang bersama sesiapapun, dan tidak boleh fanatik, tidak boleh meninggalkan Al-Haq, yang bersama dengan lawannya. Seorang muslim wajib berjalan bersama Al-Haq dimanapun dia berada: sama saja apakah berada di dalam madzhabnya, atau bersama imamnya, atau bersama kabilahnya, atau sekalipun bersama musuhnya. Dan rujuk (kembali) kepada Al-Haq lebih baik dari pada berlarutan dalam kebatilan.”

I’ānah Al-Mustafīd (2/115).

Continue reading “Kebenaran Lebih Berhak untuk Diikuti”

Kebenaran Lebih Berhak untuk Diikuti

Menyamakan antara Kebenaran dan Kebatilan

Diberitakan kepada Al Auza’i, bahwa seseorang mengatakan, “Saya bermajelis dengan ahli sunnah dan saya juga bermajlis dengan ahli bidah.” Maka Al Auza’i mengatakan, “Orang ini ingin menyamakan antara kebenaran dengan kebatilan.”

Diriwayatkan oleh Ibn Battah dalam Al-Ibanah no.430

WhatsApp Thulab Fiyus via grup SLN
WA Forum Berbagi Faidah

ﻗﻴﻞ ﻟﻸﻭﺯﺍﻋﻲ ﺇﻥ ﺭﺟﻼ ﻳﻘﻮﻝ : “ﺃﻧﺎ ﺃﺟﺎﻟﺲ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺃﺟﺎﻟﺲ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﺪﻉ.” ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ :

“ﻫﺬﺍ ﺭﺟﻞ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺴﻮﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﺒﺎﻃﻞ.”

[رواه ابن بطه في الإبانة رقم/ 430]

Menyamakan antara Kebenaran dan Kebatilan

Ikutilah Jalan Kebenaran

Berkata Fudhail bin Iyadh rahimahullah,

“Ikutilah jalan-jalan kebenaran dan tidak membahayakan Anda sedikitnya orang yang berjalan padanya. Hati-hatilah dari jalan-jalan kesesatan dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang binasa.”

(Al Itishom 1/263)

قال الفضيل بن العياض رحمه الله:

“اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين.”

Ikutilah Jalan Kebenaran

Terbaliknya Hati

Berkata asy-Shaikh Rabi’ al-Madkhali hafidzahullah:

“Jika anda melihat seseorang di atas kebenaran, sementara yang lainnya di atas kesesatan, wajib bagi anda untuk membela kebenaran dan memperingatkan dari kebatilan. Jika tidak, maka anda adalah seseorang yang mati hatinya. Tidak mengenal mana yang makruf dan tidak mengingkari kemungkaran. Dan ini adalah tanda hati tersebut telah terbalik.”

Al-Majmu’ 14/271

Terbaliknya Hati

Dosa Menutupi Hati

Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata,

“Sebagaimana seseorang yang menutup mata dia tidak mampu melihat apapun walaupun dia tidak buta, maka demikian pula dengan hati; noda dosa akan menutupinya sehingga dia tidak mampu melihat kebenaran, walaupun hatinya tidak buta seperti butanya hati orang kafir.”

Al-Imaan, hal.29, sebagaimana disebutkan dalam kitab ash-Shawaarif ‘Anil Haqq, hal.54

Dosa Menutupi Hati