PERKARA YANG SEMESTINYA DISAMPAIKAN OLEH SEORANG PENDAKWAH KEPADA MANUSIA

💐🌷🌻🌹 PERKARA YANG SEMESTINYA DISAMPAIKAN OLEH SEORANG DAI KEPADA MANUSIA

✍🏼 Asy-Syaikh Muqbil bin Hady rahimahullah berkata:

‏ينبغي للداعي أن يُشعِر الناس أنه عبد ضعيف لا يملك لهم ضرا ولا نفعا.

“Sepantasnya bagi seorang pendakwah untuk menyedarkan manusia bahwa dirinya adalah seorang hamba yang lemah yang tidak mampu menimpakan keburukan dan tidak pula mampu memberikan manfaat kepada mereka.”

📚 Al-Imam al-Alma’iy, hlm. 261

🌍 Sumber || https://twitter.com/M_ALWadiee/status/753955036837900288

 WhatsApp Salafy Indonesia
 Channel Telegram || http://telegram.me/ForumSalafy

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎

Advertisement
PERKARA YANG SEMESTINYA DISAMPAIKAN OLEH SEORANG PENDAKWAH KEPADA MANUSIA

Pakaian Zikir

Ibnu Katsir rahimahullah berkata,

“Kenakanlah pakaian dzikir agar menjaga kalian dari kejelekan-kejelekan manusia dan jin. Selimutilah roh-roh kalian dengan istighfar, supaya menghapus dosa-dosa siang dan malam. Apabila ada sesuatu yang kalian benci menimpa kalian, maka kalian akan redha dan kalian akan yakin bahawa itu merupakan kebaikan yang ditakdirkan untuk kalian oleh Rabb kalian, kerana kalian telah berlindung kepada Allah.”

Al-Wabil ash-Shayyib, 71

🌠📝📡 Majmu’ah Manhajul Anbiya

Pakaian Zikir

Apabila Ucapan Kebenaran Menjadi Keburukan

Fadhilatus syaikh Dr. Soleh Al-Fawzan حفظه الله تعالى :

Soalan: Apakah pada sebahagian kesempatan ucapan kebenaran menjadi keburukan, dan apa ketentuannya?

Jawapan: “Apabila ucapan kebenaran tersebut (diletakkan) bukan pada tempatnya, dan bukan pada waktunya, dan bukan dengan cara-cara yang sesuai, maka dia dapat menyebabkan keburukan.”

Ni’mah Al-Amn wa Bayan Muqowamatihi, halaman: 34.

Continue reading “Apabila Ucapan Kebenaran Menjadi Keburukan”

Apabila Ucapan Kebenaran Menjadi Keburukan

Doakan Pemimpin Kalian ke Arah Petunjuk dan Kebaikan

DOAKANLAH PEMIMPIN KALIAN KE ARAH PETUNJUK DAN KEBAIKAN DAN JANGANLAH DOAKAN KEBURUKAN KE ATAS PEMIMPIN KALIAN!!!

Berkata Imam al-Barbahari,

“Jika anda melihat orang yang berdoa buruk kepada seorang pemimpin, ketahuilah bahawa ia termasuk salah seorang pengikut hawa nafsu, namun apabila anda melihat orang yang berdoa untuk kebaikan seorang pemimpin, ketahuilah bahawa ia tergolong sebagai seorang ahli Sunnah, insya Allah.”

Fudhail bin Iyadh berkata,

“Jikalau aku mempunyai doa baik yang dikabulkan, maka semua akan aku persembahkan bagi para pemimpin.”

Saya adalah Ahmad bin Kamil berkata bahawa telah bercerita Husain bin Muhammad at-Tabari dari Mardawaih as-Shabigh berkata bahawasanya aku mendengar Fudhail berkata,

“Jika aku tahu mempunyai doa baik yang dikabulkan maka akan aku persembahkan bagi para pemimpin.”

Ia ditanya,

“Wahai Abu Ali, jelaskan maksud ucapan tersebut.”

Beliau berkata,

“Pabila doa itu hanya aku tujukan bagi diriku, tidak lebih hanya bermanfaat untuk diriku, namun pabila aku persembahkan kepada pemimpin dan ternyata para pemimpin berubah menjadi baik maka semua orang dan negara merasakan manfaat dan kebaikannya.”

Dikeluarkan oleh Abu Nu’aim dalam “al-Hilyah” (8/91) dan juga oleh al-Khalal dalam “as-Sunnah”. Sanadnya adalah sahih.

Kita diperintahkan untuk mendoakan mereka dengan kebaikan bukan keburukan, meskipun ia seorang pemimpin yang zalim lagi jahat kerana kezaliman dan kejahatannya akan kembali kepada diri mereka sendiri sementara apabila mereka baik maka mereka dan seluruh kaum muslimin akan merasakannya.

[Syarh as-Sunnah oleh Imam Al-Barbahari, catatan no. 136]

Doakan Pemimpin Kalian ke Arah Petunjuk dan Kebaikan

Tiada Harapan Melainkan Dengan KemurahanNya

Yahya bin Mu’adz ar-Razi rahimahullah berkata:

“Bagaimanakah mungkin aku diselamatkan oleh amal perbuatanku, sedangkan aku berada di antara kebaikan dan keburukan? Perbuatan burukku tiada kebaikan padanya, sedangkan perbuatan baikku tercemar oleh perbuatan keburukan, dan Engkau (Ya Allah) tidak menerima kecuali amal yang murni yang dipersembahkan untukMu. Maka, tiada harapan sesudah ini kecuali kemurahanmu.”

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam asy-Syu’ab, no.824 dan yang semisalnya pada no. 823.

Tiada Harapan Melainkan Dengan KemurahanNya

Berkata Shaikh al-Allaamah Soleh Al-Fawzaan,

“Tiada keraguan bahawa bid’ah itu suatu keburukan daripada maksiat, dan bahayanya seorang mubtadi’ lebih dahsyat terhadap manusia daripada bahayanya seorang pelaku maksiat.”

Al-Ajwabah Al Mufidah m.s. 27

قال العلامة صالح الفوزان:

“لا شك أن البدعة شر من المعصية ، وخطر المبتدع أشد على الناس من خطر العاصي”

الأجوبة المفيدة ص27

Pabila Dia Datang Memohon Maaf

Ibn al-Qayyim rahimahullah berkata,

“Barangsiapa berbuat keburukan padamu, lalu ia datang meminta maaf, maka sungguh sifat tawadhu’ (merendah diri) telah diwajibkan ke atasmu untuk menerima uzurnya (permohonan maafnya). Adapun hakikat sebenarnya yang tersembunyi hendakhlah dipasrahkan kepada Allah Ta’ala.”

Tahdzibul Madarij (2/687)

قال ابن القيم رحمه الله:

من أساء إليك ثم جاء ليعتذر فإن التواضع يوجب عليك قبول معذرته وتكل سريرته إلى الله تعالى

تهذيب المجارج 2687/

Pabila Dia Datang Memohon Maaf