Jangan Merasa Sempurna

Berkata Ibnu Hazm rahimahullah,

العاقل هو من ميز عيوب نفسه فغالبها وسعى في قمعها والأحمق هو الذي يجهل عيوب نفسه .

“Orang yang berakal adalah orang yang mengetahui kekurangan pada dirinya lalu dia melawannya dan berusaha mengalahkannya, sementara orang bodoh adalah orang yang tidak tahu akan kekurangan dirinya.”

(Al-Akhlaq was-siyar:66)

Jangan Merasa Sempurna

Manusia yang Paling Sempurna

Mahmud Al-Warrah rahimahullah berkata,

“Manusia yang paling sempurna adalah yang paling menyedari kekurangan dirinya dan paling bersungguh-sungguh menundukkan syahwat dan ketamakannya.”

Jaami’ Bayaanil Ilmi Wa Fadhlih
Terbitan Daar Ibnul Jauzy, hal. 530 riwayat no. 863

Manusia yang Paling Sempurna