DIANTARA HUKUMAN DOSA YANG TERBESAR

💥⚠️⛔️🔥 DIANTARA HUKUMAN DOSA YANG TERBESAR

✍🏻 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata:

فإن نسيان القرآن من الذنوب.

“Sesungguhnya lupa terhadap hafalan al-Qur’an termasuk akibat dosa-dosa.”

📚 Majmu’ul Fatawa, jilid 13 hlm. 423

🌍 Sumber || https://twitter.com/Arafatbinhassan/status/832149831355359232

⚪️ WhatsApp Salafy Indonesia
⏩ Channel Telegram || http://telegram.me/ForumSalafy

💎💎💎💎💎💎💎💎💎

Advertisement
DIANTARA HUKUMAN DOSA YANG TERBESAR

Menghafal al-Quran Kemudian Lupa

Asy-Syaikh Abdulaziz bin Abdillah bin Baz rahimahullah

Soalan: Saya telah menghafal satu juz dari al-Qur’an al-Karim, dan dikeranakan tidak adanya seseorang yang mentasmi’ secara rutin, saya melupakannya. Apakah ada dosa bagiku? Apakah saya harus mengulangi menghafalnya?

Jawapan: Tidak ada dosa bagimu dalam hal ini, insya Allah. Hal ini berdasarkan firman Allah ta’ala, “Dan sungguh telah Kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan Kami tidak dapati kemahuan yang kuat padanya.” (QS. Thaha:115)

Dan sabda Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam, “Hanya saja aku adalah seorang manusia seperti kalian, aku pun lupa sebagaimana kalian lupa, maka apabila aku lupa, ingatkanlah aku.”

Dan kerana sifat lupa itu seringnya ada pada seorang insan, tidak mampu untuk selamat darinya.

Adapun apa yang datang dalam hal ini berupa ancaman dari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam, itu adalah lemah.

Dan disyariatkan bagimu untuk bersemangat dalam menghafal apa yang mudah bagimu dari Kitabullah, terlebih lagi hizb mufashshal (sebutan surah-surah dalam al-Qur’an dari surah Qaf sampai surah an-Nas), sehingga engkau mampu membacanya dalam solatmu, apa yang mudah darinya setelah membaca al-Fatihah. Adapun menghafal surah al-Fatihah hukumnya wajib, kerana surah ini merupakan salah satu rukun dalam solat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam, “Tidak ada solat bagi seseorang yang tidak membaca al-Fatihah.” (Muttafaq ‘alaih)

Majmu’ Fatawa asy-Syaikh Abdulaziz bin Abdillah bin Baz, 24/358.

Abdulaziz Bantul
(Salah satu thulab di Darul Hadist Fuyus,Yaman)
WA Salafy Lintas Negara

Menghafal al-Quran Kemudian Lupa

Ubat Lupa

Ali bin Khasyram rahimahullah berkata:

“Aku melihat Waki’ bin al-Jarrah tidak pernah membawa kitab, namun beliau mampu menghafal apa yang kami tidak hafal. Maka aku merasa hairan dengan hal itu sehingga aku pun bertanya kepada beliau,

“Wahai Waki’, engkau tidak pernah membawa kitab dan tidak menggoreskan yang hitam di atas yang putih (tidak mencatat -pent), namun engkau menghafal lebih banyak dibandingkan apa yang kami hafal.”

Maka Waki’ berkata dengan membisikkan ke telingaku, “Wahai Ali, jika aku tunjukkan kepadamu ubat lupa, apakah engkau akan mengamalkannya?”

Aku pun menjawab, “Ya, demi Allah.”

Maka beliau menjelaskan, “Meninggalkan maksiat, demi Allah, aku tidak melihat sesuatu yang lebih bermanfaat untuk memudahkan menghafal dibandingkan meninggalkan kemaksiatan.”

(Siyarul A’lamin Nubala’, 6/384)
📚 Majmu’ah An-Nahjul Wadhih
💻🌐 WhatsApp Salafy Indonesia http://forumsalafy.net

Ubat Lupa