Harga Barang Menjadi Mahal

Anas bin Malik radiyallahu anhu berkata:

“Harga barang telah menjadi mahal di Madinah pada suatu ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama. Maka orang ramai pun berkata: “Wahai Rasulullah! Harga barang telah mahal, tetapkan harga untuk kami”.

Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama: “Sesungguhnya Allah, Dialah yang menetapkan harga, yang menyempit dan melimpahkan (kurniaan), yang maha memberi rezeki. Sesungguhnya aku berharap untuk menemui Allah dalam keadaan tiada seorang pun dalam kalangan kamu yang menuntut daripadaku haknya yang dizalimi samada pada darah atau harta”.

(Ahmad, Abu Daud, al-Tirmizi, Ibn Majah, al-Darimi dll. Dinilai sahih oleh al-Albani)

Advertisement
Harga Barang Menjadi Mahal