PERKARA YANG SEMESTINYA DISAMPAIKAN OLEH SEORANG PENDAKWAH KEPADA MANUSIA

💐🌷🌻🌹 PERKARA YANG SEMESTINYA DISAMPAIKAN OLEH SEORANG DAI KEPADA MANUSIA

✍🏼 Asy-Syaikh Muqbil bin Hady rahimahullah berkata:

‏ينبغي للداعي أن يُشعِر الناس أنه عبد ضعيف لا يملك لهم ضرا ولا نفعا.

“Sepantasnya bagi seorang pendakwah untuk menyedarkan manusia bahwa dirinya adalah seorang hamba yang lemah yang tidak mampu menimpakan keburukan dan tidak pula mampu memberikan manfaat kepada mereka.”

📚 Al-Imam al-Alma’iy, hlm. 261

🌍 Sumber || https://twitter.com/M_ALWadiee/status/753955036837900288

 WhatsApp Salafy Indonesia
 Channel Telegram || http://telegram.me/ForumSalafy

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎

Advertisement
PERKARA YANG SEMESTINYA DISAMPAIKAN OLEH SEORANG PENDAKWAH KEPADA MANUSIA

BAHAYA KOSONG DARI KEGIATAN

Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata:

ﻭﻣﻦ ﺃﻋﻈﻢ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺿﺮﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺑﻄﺎﻟﺘﻪ ﻭﻓﺮﺍﻏﻪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻻ ﺗﻘﻌﺪ ﻓﺎﺭﻏﺔ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺸﻐﻠﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﻔﻌﻬﺎ ﺷﻐﻠﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﺮﻩ ﻭﻻ ﺑﺪ.

“Termasuk perkara yang paling besar akibat buruknya terhadap seorang hamba adalah kosong dari kegiatan dan waktu luang, karena sifat jiwa tidak akan pernah berhenti tanpa kegiatan, bahkan jika dia tidak menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang bermanfaat baginya, maka pasti dia akan menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang akan merugikannya.”

Thariqul Hijratain, hlm. 597

WhatsApp Salafy Indonesia
Channel Telegram || http://bit.ly/ForumSalafy

BAHAYA KOSONG DARI KEGIATAN

Tanda Seorang Hamba Ditelantarkan

Ma’ruf al-Karakhy rahimahullah berkata:

كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله له.

“Perkataan seorang hamba dalam hal-hal yang tidak bermanfaat baginya adalah bentuk penelantaran dari Allah terhadap dirinya.”

Thabaqat al-Hanabilah, jilid 2 hlm. 481

Sumber || https://twitter.com/channel_moh/status/802884134045700096

WhatsApp Salafy Indonesia
Channel Telegram || http://bit.ly/ForumSalafy

Tanda Seorang Hamba Ditelantarkan

Tanda Allah Berpaling Dari Hambanya

Al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah berkata:

من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعينه

“Termasuk tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba adalah Allah menjadikan kesibukannya dalam hal-hal yang tidak bermanfaat baginya.”

Sumber : Jami’ al-‘Ulum wa al-Hikam hal. 139″ Continue reading “Tanda Allah Berpaling Dari Hambanya”

Tanda Allah Berpaling Dari Hambanya

Pembeza Kebenaran dan Kebatilan

Berkata Imam Muqbil Al-Wadi’i rahimahullah:

“Dan sesungguhnya engkau tidak akan mampu untuk membezakan antara pelaku kebenaran dengan pelaku kebatilan kecuali melalui: ilmu yang bermanfaat, dan sungguh kami telah melihat sekelompok orang yang terjungkal oleh sebab penolakan mereka dan keengganan mereka terhadap ilmu yang bermanfaat, dan jadilah mereka pengikut setiap penyeru.”

Qam’u Al-Mu’anid (2/550).

Continue reading “Pembeza Kebenaran dan Kebatilan”

Pembeza Kebenaran dan Kebatilan

Jika Dengan Melihatnya Tidak Memberi Manfaat, Maka Ucapannya Juga Tidak Akan Memberi Manfaat

Asy-Syaikh Muhammad Sa’id Ruslan hafizhahullah berkata,

“Kaedah-kaedah semacam ini –wahai hamba-hamba Allah– kita ambil dari Kitabullah dan dari Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi was sallam, serta dari bimbingan Masayikh Kibar yang mereka mengajari manusia tidak hanya dengan ucapan mereka sahaja, tetapi mereka mengajari manusia juga dengan akhlak dan keperibadian mereka.

Continue reading “Jika Dengan Melihatnya Tidak Memberi Manfaat, Maka Ucapannya Juga Tidak Akan Memberi Manfaat”

Jika Dengan Melihatnya Tidak Memberi Manfaat, Maka Ucapannya Juga Tidak Akan Memberi Manfaat