Jangan Tertipu Dengan Tangisan, Kekhusyukan dan Banyaknya Ibadah Orang yang Suka Melakukan Bid’ah

Al-Imam Abdurrahman bin ‘Amr al-Auza’iy rahimahullah berkata:

بلغني أن من ابتدع بدعة ضلالة آلفه الشيطان العبادة، أو ألقى عليه الخشوع والبكاء كي يصطاد به، كما نقل عن الخوارج.

“Telah sampai kepada saya bahwa siapa saja yang melakukan sebuah bid’ah, maka syaitan akan menjadikannya semangat beribadah, atau menjadikannya khusyuk dan banyak menangis, agar syaitan boleh menjerat korban lain melalui orang tersebut (membelanya dan menjadi pengikutnya -pent), sebagaimana diriwayatkan tentang keadaan kelompok Khawarij.”

Al-I’tisham, jilid 1 hlm. 22

Sumber || https://twitter.com/channel_moh/status/807896198761877504

WhatsApp Salafy Indonesia
Channel Telegram || http://bit.ly/ForumSalafy

Advertisement
Jangan Tertipu Dengan Tangisan, Kekhusyukan dan Banyaknya Ibadah Orang yang Suka Melakukan Bid’ah

Takut Pada Allah Bukan Hanya Tangisan Semata

Al-Imam Ibnu Rajab al-Hanbaly rahimahullah berkata:

إِنَّمَا الخائف من ترك ما اشتهى من الحرام إذا قدر عليه.

“Orang yang takut (kepada Allah) hanyalah orang yang meninggalkan perkara yang haram yang dia sukai dalam keadaan dia mampu melakukannya.”

Rasail Ibnu Rajab, jilid 1 hlm. 163

Continue reading “Takut Pada Allah Bukan Hanya Tangisan Semata”

Takut Pada Allah Bukan Hanya Tangisan Semata

Akhlak Seorang Muslim

Jarir bin Abdillah al-Bajaly radhiyallahu anhu berkata:

‏ما رآني رسول الله ﷺ إلا تبسم.

“Rasulullah sallallahu alaihi was sallam tidak pernah melihat diriku kecuali beliau dalam keadaan tersenyum.”

Adz-Dzahaby rahimahullah berkata:

هذا هو خلق الإسلام، فأعلى المقامات من كان بكّاءً بالليل، بسّامًا بالنهار.

“Ini merupakan akhlak Islam, jadi kedudukan yang paling tinggi adalah orang yang banyak menangis di malam hari, namun banyak tersenyum di siang hari.”

Siyar A’lamin Nubala’, jilid 10 hlm. 141

Continue reading “Akhlak Seorang Muslim”

Akhlak Seorang Muslim