Salah Satu Sebab Masuk Jannah

💐Salah Satu Sebab Masuk Jannah

💺Al-‘Allàmah Ibnu ‘Utsaimin rahimahullah mengatakan :

“Sungguh sikap lembut dan kasih sayang terhadap anak-anak termasuk sebab masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka. Kami memohon kepada Allah agar Ia menetapkan hal itu atas kami dan kalian.”

📚 Syarh Riyadhish Shalihin 3/113

t.me/majalahqonitah

💡قال العلامة ابن عثيمين- رحمه الله – :

” إن ملاطفة الصبيان ،والرحمة بهم من أسباب، دخول الجنة والنجاة من النار ،
نسأل الله أن يكتب لنا ولكم ذلك” .

📜【 شرح رياض الصالحين (١١٣/٣) 】

Advertisement
Salah Satu Sebab Masuk Jannah

Masuk Neraka Melalui Tiga Pintu

Al-Imam Ibnul Qoyyim rahimahullah berkata,

“Manusia masuk neraka melalui tiga pintu: Pintu syubhat, yang menyebabkan keraguan terhadap agama Allah. Pintu syahwat, yang menyebabkan sikap mendahulukan hawa nafsu di atas ketaatan. Pintu amarah, yang menyebabkan permusuhan terhadap makhluk.”

Al-Fawaid (I/58)

قال الإمام ابن القيم رحمه الله :

دخل الناس النار من ثلاثة أبواب :باب شبهة أورثت شكا في دين الله وباب شهوة أورثت تقديمَ الهوى على طاعتهِ وباب غضب أورث العدوان على خَلقه .

الفوائد 58/1

Masuk Neraka Melalui Tiga Pintu

Manisnya Iman dengan Tiga Perkara

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab Ats Tsaqafi berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Qilabah dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda:

“Tiga perkara yang apabila ada pada diri seseorang, ia akan mendapatkan manisnya iman: Dijadikannya Allah dan Rasul-Nya lebih dicintainya dari selain keduanya. Jika ia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali kerana Allah. Dan dia benci kembali kepada kekufuran seperti dia benci bila dilempar ke neraka.”

HR Bukhari

Manisnya Iman dengan Tiga Perkara