Apa itu Takwa?

Thalq bin Habib rahimahullah, takwa adalah:

“Kamu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahuwata’ala, di atas cahaya (ilmu) dari-Nya dengan mengharap pahala-Nya. Kamu (juga) meninggalkan bermaksiat kepada Allah Subhanahuwata’ala, di atas cahaya (ilmu) dari-Nya dan kerana takut seksa-Nya.”

(Jami’ul ‘Ulum wal Hikam, 1/400)

Advertisement
Apa itu Takwa?

Meraih Penjagaan Allah Ta’ala

Asy-Syaikh Al-‘Allamah Rabi’ bin Hadi Al-Madkholiy hafidzahullah:

Apabila engkau menjaga perintah-perintah Allah dan larangan-Nya dan engkau berhenti pada aturan-aturan-Nya nescaya Allah akan Menjagamu, dikeranakan balasan sesuai dengan jenis amalannya.

Engkau menjaga perintah-perintah dan larangan Allah serta aturan-aturanNya maka sebagai balasannya Allah akan menjagamu, menjaga dirimu, menjaga hartamu, menjaga agamamu dan ini yang terpenting, menjagamu dari menuruti syahwat, yaitu terjatuh pada perkara-perkara yang haram dan maksiat, dan juga memalingkan kejelekan yang akan menimpa dirimu.

Allah ta’ala berfirman tentang Yusuf alaihissalam (ketika diajak bermaksiat oleh isteri penguasa), “Sesungguhnya Yusuf temasuk dari hamba-hamba kami yang ikhlas.” (Q.S. Yusuf : 24). ”

Sumber: An-Nibraas karya Asy-Syaikh Al-‘Allamah Rabi’ bin hadi Al-Madkholiy hafidzahullah, Hal. 7

Alih Bahasa oleh Syabab Forum Salafy Banjarnegara ‘
Forum Salafy Banjarnegara

Meraih Penjagaan Allah Ta’ala