Hidayah Yang Sempurna

Berkata Syaikh Al-‘Allamah Ibnu ‘Utsaimin rahimahullah:

“Sesungguhnya hidayah yang sempurna lagi bermanfaat ialah yang Allah kumpulkan padanya bagi seorang hamba antara ilmu dan amal, kerana hidayah tanpa amalan tidak akan bermanfaat, bahkan berbahaya, kerana setiap insan apabila dia tidak mengamalkan apa yang dia ketahui maka ilmunya menjadi petaka baginya.”

Syarah Du’a Qunut Al-Witri, hal: (5).

Continue reading “Hidayah Yang Sempurna”

Advertisement
Hidayah Yang Sempurna

Apakah Hal itu Telah Dibicarakan Sahabat atau Ulama?

Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata,

“Ketahuilah, semoga anda dirahmati Allah, setiap anda mendengar ucapan orang pada zamanmu, janganlah anda tergesa-gesa dan menanggapinya sehingga anda bertanya dan memperhatikan: Apakah hal itu telah dibicarakan oleh sahabat Nabi atau salah seorang ulama Ahli Sunnah, apabila anda mendapatkan sebuah atsar tentang hal tersebut dari mereka maka peganglah erat-erat dan janganlah cuba menanggalkannya kerana alasan apapun sehingga memilih ajaran yang lain lalu anda terjatuh ke dalam api neraka.”

Syarhus-Sunnah Al-Barbahari, poin no.8

Apakah Hal itu Telah Dibicarakan Sahabat atau Ulama?

Tiada Alasan Bagi Mereka yang Berbuat Kesesatan yang Dianggap Petunjuk

Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata,

“Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu berkata, ‘Allah tidak menerima uzur bagi seorangpun yang berbuat kesesatan yang dia anggap sebagai petunjuk, dan Allah tidak menerima uzur seseorangpun yang meninggalkan petunjuk yang dia anggap sebagai kesesatan, kerana semua perkara telah dijelaskan secara tuntas, dan hujjah telah ditegakkan secara sempurna sehingga tidak ada celah bagi sesiapapun untuk mencari alasan. As-Sunnah dan Al-Jamaah telah meletakkan kerangka agama secara sempurna dan telah tampak jelas kepada seluruh manusia dan manusia hanya tinggal mengikutinya.”

Syarhus-Sunnah Al Barbahari, poin no.4

Tiada Alasan Bagi Mereka yang Berbuat Kesesatan yang Dianggap Petunjuk

Hamba Sangat Bergantung Pada Allah dalam Urusan Hidayah

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah:

“Seorang hamba sangat bergantung kepada Allah agar memberikan kepadanya petunjuk dan ilham berupa akal yang sihat. Boleh terjadi dia termasuk orang yang paling cerdas di antara manusia dan paling tajam pandangannya akan tetapi Allah membutakannya dari perkara yang nampak (jelas).Mampu jadi justeru dia dari manusia yang paling bodoh dan lemah pandangannya akan tetapi Allah berikan kepadanya hidayah kepada Al Haq yang telah diperselisihkan (di sisi manusia),dengan izin dariNya. Tidak ada daya dan upaya kecuali milikNya. Barangsiapa menyandarkan dirinya semata-mata pada pandangan, akal dan pengetahuan (ilmu)nya maka dia akan terhina.”

Dar’u Ta’arud Al Aql wan Naql(9/34)

WA Miratsul Anbiya Indonesia

Hamba Sangat Bergantung Pada Allah dalam Urusan Hidayah

Berpegang Teguh Dengan Peninggalan Salaf

Berkata Imam Al-Auza’i rahimahullah,

“Wajib bagi Anda berpegang teguh dengan peninggalan salaf, walaupun masyarakat menolak Anda. Hati-hati dengan pendapat-pendapat para tokoh sekarang, walaupun mereka menghiasinya bagi Anda dengan kata-kata manis.”

(Mukhtasor Al Ulu hal.138)

ﻗﺎﻝ ﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ رحمه الله:

“ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺄﺛﺮ ﻣﻦ ﺳﻠﻒ ﻭﺇﻥ ﺭﻓﻀﻚ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺇﻳﺎﻙ ﻭﺁﺭﺍﺀَ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺇﻥ ﺯﺧﺮﻓﻮﺍ ﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ”

Berpegang Teguh Dengan Peninggalan Salaf

Doakan Pemimpin Kalian ke Arah Petunjuk dan Kebaikan

DOAKANLAH PEMIMPIN KALIAN KE ARAH PETUNJUK DAN KEBAIKAN DAN JANGANLAH DOAKAN KEBURUKAN KE ATAS PEMIMPIN KALIAN!!!

Berkata Imam al-Barbahari,

“Jika anda melihat orang yang berdoa buruk kepada seorang pemimpin, ketahuilah bahawa ia termasuk salah seorang pengikut hawa nafsu, namun apabila anda melihat orang yang berdoa untuk kebaikan seorang pemimpin, ketahuilah bahawa ia tergolong sebagai seorang ahli Sunnah, insya Allah.”

Fudhail bin Iyadh berkata,

“Jikalau aku mempunyai doa baik yang dikabulkan, maka semua akan aku persembahkan bagi para pemimpin.”

Saya adalah Ahmad bin Kamil berkata bahawa telah bercerita Husain bin Muhammad at-Tabari dari Mardawaih as-Shabigh berkata bahawasanya aku mendengar Fudhail berkata,

“Jika aku tahu mempunyai doa baik yang dikabulkan maka akan aku persembahkan bagi para pemimpin.”

Ia ditanya,

“Wahai Abu Ali, jelaskan maksud ucapan tersebut.”

Beliau berkata,

“Pabila doa itu hanya aku tujukan bagi diriku, tidak lebih hanya bermanfaat untuk diriku, namun pabila aku persembahkan kepada pemimpin dan ternyata para pemimpin berubah menjadi baik maka semua orang dan negara merasakan manfaat dan kebaikannya.”

Dikeluarkan oleh Abu Nu’aim dalam “al-Hilyah” (8/91) dan juga oleh al-Khalal dalam “as-Sunnah”. Sanadnya adalah sahih.

Kita diperintahkan untuk mendoakan mereka dengan kebaikan bukan keburukan, meskipun ia seorang pemimpin yang zalim lagi jahat kerana kezaliman dan kejahatannya akan kembali kepada diri mereka sendiri sementara apabila mereka baik maka mereka dan seluruh kaum muslimin akan merasakannya.

[Syarh as-Sunnah oleh Imam Al-Barbahari, catatan no. 136]

Doakan Pemimpin Kalian ke Arah Petunjuk dan Kebaikan

Memuji Allah tatkala ditimpa Musibah

Syuraih al-Qadhi berkata:

“Sesungguhnya aku tertimpa satu musibah, maka aku memuji Allah atas musibah tersebut sebanyak empat kali: Pertama, aku memuji Allah kerana musibah tersebut tidak terjadi yang lebih besar dari keadaannya. Kedua, aku memuji-Nya kerana telah menganugerahiku kesabaran atas musibah. Ketiga, aku memuji-Nya kerana Dia telah memberi taufiq kepadaku untuk sedar bahawa segala masalah dan persoalan akan dikembalikan kepada- Nya. Keempat, aku memuji-Nya kerana Allah tidak menjadikan musibah tersebut ada pada urusan agamaku.”

Siyar A’lamin Nubalaa 4/105

Memuji Allah tatkala ditimpa Musibah