SIAPA YANG MENDAPATKAN FAEDAH ILMIAH HENDAKLAH BERBAGI DENGAN SAUDARA-SAUDARANYA

Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah berkata:

من بركة الحديث إفادة بعضهم بعضا.

“Termasuk keberkahan hadits adalah dengan saling berbagi faedah (ilmiah).”

Asy-Syadza al-Fayyah min ‘Ulumi Ibni Shalah, jilid 1 hlm. 402

Sumber || https://twitter.com/OsamaAlamri99/status/819808125846814720

WhatsApp Salafy Indonesia
Channel Telegram || http://bit.ly/ForumSalafy

Advertisement
SIAPA YANG MENDAPATKAN FAEDAH ILMIAH HENDAKLAH BERBAGI DENGAN SAUDARA-SAUDARANYA

Setiap Muslim Disyariatkan Untuk Menyampaikan Faedah

Berkata Al-‘Allāmah Ibnu Bāz råhimahulläh:

Dan yang disyariatkan bagi seorang muslim apabila dia mendengar sebuah faedah untuk menyampaikannya kepada lainnya, dan demikian halnya dengan muslimah untuk menyampaikan kepada lainnya apa yang telah dia dengar dari ilmu berdasarkan sabda Nabi ﷺ :

« بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً »

“Sampaikan dariku walaupun satu ayat.”

Dan beliau ﷺ apabila berkhutbah kepada manusia beliau mengatakan:

« ليبلغ الشاهد الغائب فرُبّ مبلغ أوعى من سامع »

“Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir kerana terkadang yang menyampaikan lebih memahami dari yang mendengar.” 》

Majmu’ Al-Fatāwā (4/54)

Continue reading “Setiap Muslim Disyariatkan Untuk Menyampaikan Faedah”

Setiap Muslim Disyariatkan Untuk Menyampaikan Faedah