Jangan Merasa Sempurna

Berkata Ibnu Hazm rahimahullah,

العاقل هو من ميز عيوب نفسه فغالبها وسعى في قمعها والأحمق هو الذي يجهل عيوب نفسه .

“Orang yang berakal adalah orang yang mengetahui kekurangan pada dirinya lalu dia melawannya dan berusaha mengalahkannya, sementara orang bodoh adalah orang yang tidak tahu akan kekurangan dirinya.”

(Al-Akhlaq was-siyar:66)

Advertisement
Jangan Merasa Sempurna

Tidak Sempurna Islam Seorang Hamba Sehingga ia Mengikuti, Membenarkan dan Tunduk pada Ajaran Islam

Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata,

“Ketahuilah semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya tidak sempurna Islam seorang hamba sehingga ia telah mengikuti, membenarkan dan tunduk pada ajaran Islam, maka barangsiapa yang menyangka bahawa masih ada beberapa ajaran Islam yang belum sempurna sepeninggal para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bererti ia telah mendustakan dan membuat perselisihan dan hujatan keji terhadap mereka sementara ia termasuk ahli bid’ah yang tersesat lagi menyesatkan dan telah mengada-adakan ajaran baru dalam Islam.”

Syarhus-Sunnah Al-Barbahari, poin no.10

Tidak Sempurna Islam Seorang Hamba Sehingga ia Mengikuti, Membenarkan dan Tunduk pada Ajaran Islam