Golongan Sufi

Al Qodhi ‘Iyadh rahimahullah berkata:

‘Abdullah bin Yusuf At Tunisi berkata: (Suatu ketika) Kami pernah berada disisi Malik dan para sahabatnya juga berada disekitarnya, lalu ada seorang lelaki dari penduduk Nusaybin berkata:

“Wahai Abu ‘Abdillah, di kalangan kami ada suatu kaum yang dikenal dengan Ash Sufiyah (orang-orang Sufi). Mereka itu makannya banyak. Lalu, selesai makan mereka melantunkan qasidah-qasidah (nyanyian) dan kemudian mereka berdiri dan menari-nari”

Maka Imam Malik berkata: “Apakah mereka itu masih balita ( anak anak belia ) ?”

Dia berkata: “Tidak.”

Beliau (Imam Malik) berkata: “Apakah mereka itu orang orang gila?”

Dia berkata: “Tidak, mereka itu orang-orang yang sudah berumur dan selain itu mereka masih berakal (waras).”

Imam Malik pun berkata: “Kami tidak pernah mendengar seorang pun dari (orang-orang yang) ahli (dalam urusan agama) Islam yang melakukan perbuatan seperti itu.”

Lelaki itu berkata: “Bahkan mereka itu makan-makan kemudian berdiri, lalu menari. Sebahagian mereka ada yang memukul kepalanya dan sebahagian lain menampar pipinya (sendiri).”

Maka tertawalah Imam Malik lalu berdiri dan masuk ke dalam rumahnya.

Sahabat-sahabat Imam Malik pun berkata kepada lelaki itu: “Sungguh, kami telah bermajlis bersama beliau selama tiga puluh tahun lebih, tapi kami tidak pernah melihat beliau tertawa (seperti itu) kecuali pada hari ini.”

Tartib Al Madarik 2/54.

Advertisement
Golongan Sufi