SEORANG MU’MIN SELALU TAKUT BETAPAPUN BANYAK AMALNYA

💥🌻 SEORANG MU’MIN SELALU TAKUT BETAPAPUN BANYAK AMALNYA

✍🏼 Al-Hasan al-Bashry rahimahullah berkata:

المؤمن يعمـل بالطاعات وهو مشفق ووجل خائفٌ والفاجر يعمل بالمعاصي وهـو آمن.

“Seorang mu’min melakukan berbagai ketaatan dalam keadaan takut (ditolak amalnya -pent), sedangkan seorang yang fajir melakukan berbagai maksiat dalam keadaan merasa aman (dari adzab Allah -pent).”

📚 Tafsir Ibnu Katsir, Surat Al-‘A’raaf 99

 WhatsApp Salafy Indonesia
 Channel Telegram || http://telegram.me/ForumSalafy

💎💎💎💎💎💎💎💎💎

Advertisement
SEORANG MU’MIN SELALU TAKUT BETAPAPUN BANYAK AMALNYA

MENGAPA TAUBAT JUGA DIBUTUHKAN SETELAH MELAKUKAN KETAATAN

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata:

‏فإن العبد لو اجتهد مهما اجتهد لا يستطيع أن يقوم لله بالحق الذي أوجبه عليه، فما يسعه إلا الاستغفار والتوبة عقيب كل طاعة.

“Sesungguhnya seorang hamba seandainya dia bersungguh-sungguh bagaimanapun kesungguhannya, dia tidak akan mampu menunaikan hak Allah dengan sebenarnya sesuai yang Dia wajibkan atasnya, sehingga tidak ada pilihan lain baginya kecuali istighfar dan taubat setelah melakukan setiap ketaatan.”

Majmu’ul Fatawa, jilid 10 hlm. 580

Sumber: https://twitter.com/ibn__taimiah/status/687120365290713088

WhatsApp Salafy Indonesia
Channel Telegram || http://bit.ly/ForumSalafy

MENGAPA TAUBAT JUGA DIBUTUHKAN SETELAH MELAKUKAN KETAATAN

PERBEZAAN AMAL SEORANG MUKMIN DAN SEORANG YANG FAJIR

Al-Hasan Al-Bashri rahimahullah berkata:

المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفقٌ وجلٌ خايفٌ، والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن

“Seorang mukmin itu mengamalkan ketaatan dalam keadaan dia ketakutan lagi cemas, sementara seorang fajir itu mengerjakan maksiat dalam keadaan dia merasa aman.”

[Tafsir Ibnu Katsir 2/323 Surat al-A’raf]

Sumber: https://www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=133129

WhatsApp Salafy Indonesia
Channel Telegram || http://bit.ly/ForumSalafy

PERBEZAAN AMAL SEORANG MUKMIN DAN SEORANG YANG FAJIR

SUMBER KEMULIAAN DAN KEHINAAN YANG HAKIKI

Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dahulu sering berdoa:

اللهم أعزني بطاعتك، ولا تذلني بمعصيتك.

“Yaa Allah, muliakanlah diriku dengan cara mentaati-Mu, dan jangan hinakan diriku dengan sebab bermaksiat kepada-Mu.”

Lathaiful Ma’arif, hlm. 64

Sumber || https://twitter.com/fzmhm12121/status/838597642682781697

WhatsApp Salafy Indonesia
Channel Telegram || http://bit.ly/ForumSalafy

SUMBER KEMULIAAN DAN KEHINAAN YANG HAKIKI

Kebebasan Bukan Dengan Mengekor Hawa Nafsu

Asy-Syaikh Shalih al-Fauzan hafizhahullah berkata:

«الحرية الصحيحة في طاعة الله، وليست الحرية باتباع الهوى والشهوات، هذه عبودية للهوى وليست حرية»

“Kebebasan yang benar adalah dalam ketaatan kepada Allah, kebebasan bukan dengan mengikuti hawa nafsu dan syubhat (kerancuan pemahaman), yang semacam ini merupakan penghambaan kepada hawa nafsu dan bukan kebebasan.”

Al-Ijabatul Fadhilah, hlm. 23

Sumber || https://twitter.com/SFawzaan/status/808354512587128833

WhatsApp Salafy Indonesia
Channel Telegram || http://bit.ly/ForumSalafy

Kebebasan Bukan Dengan Mengekor Hawa Nafsu

Dosa Menghalangi Ketaatan

Asy-Syaikh Fawwaz bin Ali al-Madkhaly hafizhahullah berkata:

‏إذا وجدت يدك تتثاقل عن الإمساك بالمصحف ولسانك عن الذكر، فثق أن القلب قد أثقل بذنوب ثقلت معه بقية الجوارح!!

“Jika engkau mendapati tanganmu terasa berat untuk memegang mushaf al-Qur’an dan lisanmu terasa berat untuk berdzikir, maka percayalah bahawa hati telah dibebani oleh dosa-dosa sehingga anggota badan yang lain merasa keberatan.”

Sumber || https://twitter.com/fzmhm12121/status/797188540723499009?s=08

WhatsApp Salafy Indonesia
Channel Telegram || http://bit.ly/ForumSalafy

 

Dosa Menghalangi Ketaatan

Mengurangkan Urusan Dunia Di Ramadan

Asy Syeikh Salih Al Fauzan hafidzahullah:

وعن شهرهم فلنتقي الله، ولنحذر من هذه الشواغل وهذه الأمور حتى أمور الدنيا حتى طلب الرزق الذي لا يحتاجه الإنسان طلب للتجارة، ينبغي للمسلم أن يخفف أن يخفه في هذا الشهر وأن يصرف جولا وقته في طاعة الله سبحانه وطلب الدنيا له وقت آخر وهذا الوقت يفوت، وأما طلب المال والكسب فهذا لا يفوت، فعلى المسلم أن يتنبه لذلك

“Hendaknya kita bertakwa kepada Allah, hendaknya kita berwaspada dari kesibukan-kesibukan duniawi, walaupun dalam hal mencari rezeki dari sesuatu yang bukan pokok dan utama seperti dalam urusan perdagangan. Hendaknya seorang muslim untuk mengurangi aktiviti keduniaan di bulan ini dan hendaknya mereka lebih banyak meluangkan waktunya untuk taat kepada Allah. Mencari dunia boleh pada waktu yang lain kerana waktu ini (Ramadan) akan luput, adapun (waktu) mencari harta ini tidak akan luput, maka hendaknya seorang muslim memperhatikan akan hal ini.”

Sumber: http://www.alfawzan.af.org.sa/node/12980
Telegram: https://bit.ly/Berbagiilmuagama
Alih bahasa: Abu Arifah Muhammad Bin Yahya Bahraisy

Mengurangkan Urusan Dunia Di Ramadan

Keberkatan Berbakti Kepada Ibu

Muhammad bin Basysyar rahimahullah berkata:

“Aku ingin bepergian untuk menuntut ilmu. Lalu ibuku melarangku, maka akupun mentaati ibuku, kemudian aku mendapatkan barakah dalam ilmuku.”

Tarikh Baghdad 2/102

Aku katakan: Keberkatan itu datang dari Allah.

Dari halaman Syaikh Arafat al-Mahmadi hafizhahullah di Tweeter

قال محمد بن بشار:
أردت الرحلة لطلب العلم، فمنعتني أمي، فأطعتها، فبورك لي في العلم.
تاريخ بغداد ١٠٢/٢

قلت: البركة من الله.
من صفحة الشيخ عرفات المحمدي حفظه الله في تويتر

⚪ WhatsApp Salafy Indonesia
⏩ Channel Telegram || http://bit.ly/ForumSalafy

Keberkatan Berbakti Kepada Ibu