Manusia yang Paling Sempurna

Mahmud Al-Warrah rahimahullah berkata,

“Manusia yang paling sempurna adalah yang paling menyedari kekurangan dirinya dan paling bersungguh-sungguh menundukkan syahwat dan ketamakannya.”

Jaami’ Bayaanil Ilmi Wa Fadhlih
Terbitan Daar Ibnul Jauzy, hal. 530 riwayat no. 863

Manusia yang Paling Sempurna

Mengurus Harta Dengan Kebaikan

Shaykul Islam Ibn Taimiyyah rahimahullah berkata,

“Seorang sepatutnya menguruskan hartanya dengan kebaikan agar ia diberkati baginya, bukan mengambilnya dengan ketamakan dan takut kehilangannya. Bahkan, harta sepatutnya digunakan seperti tandas. Kamu pergi kepadanya apabila engkau memerlukannya dan tidak membiarkan ia menetap pada hatimu.”

Majmoo’ Al-Fatawa jil.10 ms.662

Mengurus Harta Dengan Kebaikan