Berucap Mengenai Agama Tanpa Ilmu

Shaikhul Islam Ibn Taimiyyah rahimahullah berkata,

“Tidak dibenarkan bagi seseorang untuk berucap mengenai agama tanpa ilmu, dan tidak dibenarkan untuk membantu sesiapapun yang berucap mengenai agama tanpa ilmu, ataupun memasukkan (sesuatu) ke dalam agama yang ia tidak berasal daripadanya.”

Majmu’ Fataawa 22/24

Berucap Mengenai Agama Tanpa Ilmu