Hati Yang Selamat

Firman Allah :

{ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم }.

“Pada hari yang tidak bermanfaat lagi harta tidak pula anak-anak, kecuali barangsiapa yang datang kepada Allah dengan Qalbun Salim (hati yang selamat).”

Abu ‘Utsman an-Naisaburi rahimahullah mengatakan,

<<هو القلب الخالي من البدعة، المطمئن على السنة>>.

“Itu adalah hati yang bersih dari bid’ah dan tentram di atas Sunnah.”

Lihat Tweet @aljuned77:
https://twitter.com/aljuned77/status/733468315721465858?s=09

Advertisement
Hati Yang Selamat