Akhlak Seorang Muslim

Jarir bin Abdillah al-Bajaly radhiyallahu anhu berkata:

‏ما رآني رسول الله ﷺ إلا تبسم.

“Rasulullah sallallahu alaihi was sallam tidak pernah melihat diriku kecuali beliau dalam keadaan tersenyum.”

Adz-Dzahaby rahimahullah berkata:

هذا هو خلق الإسلام، فأعلى المقامات من كان بكّاءً بالليل، بسّامًا بالنهار.

“Ini merupakan akhlak Islam, jadi kedudukan yang paling tinggi adalah orang yang banyak menangis di malam hari, namun banyak tersenyum di siang hari.”

Siyar A’lamin Nubala’, jilid 10 hlm. 141

Continue reading “Akhlak Seorang Muslim”

Advertisement
Akhlak Seorang Muslim

Si Jahil Tidak Ketahui Kedudukannya

Berkata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah,

قلت : أحسبهم يظنونه كان محدثا وبس بل يتخيلونه من بابة محدثي زماننا . ووالله لقد بلغ في الفقه خاصة رتبة الليث ، ومالك ، والشافعي ، وأبي يوسف ، وفي الزهد والورع رتبة الفضيل ، وإبراهيم بن أدهم ، وفي الحفظ رتبة شعبة ، ويحيى القطان ، وابن المديني . ولكن الجاهل لا يعلم رتبة نفسه ، فكيف يعرف رتبة غيره ؟ !!

“Aku katakan (Imam Dzahabi) : Apakah mereka menyangka bahawa seorang muhaddits sudah mencukupi (dikatakan alim seperti ulama salaf), bahkan mereka mengumpamakan (ulama salaf) daripada golongan muhadits pada zaman kami ini? Demi Allah, sesungguhnya mereka (ulama salaf) telah mencapai darjat kefaqihan (yang tertinggi) seperti darjat Laits, dan Malik, Asy-Syafi’i, Abu Yusuf (Imam Mazhab Hanafi), (manakala) didalam (kelebihan) kezuhudan dan ke-wara’a-kan seperti darjat Fudhail (bin Iyadh) dan Ibrahim bin Adham, manakala hafalan (mereka) didalam kedudukan (yang menakjubkan seperti) Syu’bah (Al-Hajaj), dan Yahya Al-Qathan, dan Ibnu Maidani. Tetapi si jahil tidak mengetahui kedudukan (taraf, darjat)nya sendiri, maka bagaimanakah dia mengetahui kedudukan orang selainnya?”

Siyar A’laam An-Nubala

Si Jahil Tidak Ketahui Kedudukannya

Mengenal Hakikat Ibnu Sina

Siapakah Ibnu Sina?

Ia bernama Husain bin Abdillah lebih terkenal dengan sebutan Ibnu Sina, banyak dari kaum muslimin yang mengenalnya sebagai tokoh Islam dalam bidang kedoktoran, sehinggakan hospital di beberapa tempat di namakan Ibnu Sina. Akan tetapi sedikit sekali orang yang mengenal hakikatnya, siapakah hakikat Ibnu Sina?

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahulloh:

“Ibnu Sina adalah seorang (Syi’ah) Rofidhoh Qoromithoh, mencela sahabat radhiyallohu ‘anhum dan merendahkan mereka.”

Berkata Al ‘Allamah Ibnu Baz rahimahulloh:

“Tidak sepantasnya kaum muslimin memberi nama sebuah tempat dengan nama Ibnu Sina al-Fariby, Semoga Alloh memburukkannya.”

Berkata Ibnul Qayyim rahimahulloh:

“Imam para atheist adalah ibnu sina.”

Berkata Ibnu Solah rahimahulloh:

“Dia (Ibnu Sina) adalah syaitan dari kalangan manusia.”

Berkata Imam Adz Dzahabi rahimahulloh:

“Aku tidak mengetahui -yakni Ibnu Sina- meriwayatkan sebuah ilmu, seandainya dia meriwayatkan, aku tidak menghalalkan mengambil riwayat darinya, kerana dia adalah seorang ahli falsafah yang sesat.”

Berkata Ibnu Hajar dalam mengomentari ungkapan Imam Adz Dzahaby -rahimahulloh-:

“Semoga Alloh tidak meredhainya.”

Sumber rujukan :
1- Al-Fawaid Al-Jaliyah liz Zahrony, hal 37
2- Ighotsatul Lahfan, juz 2 hal 267
3- Fatawa Ibnu Sholah, juz 1 hal 209
4- Mizaanul A’mal, Adz Dzahaby

Abul Fida Abdulloh As Silasafy @ WA KHAS / WA Salafy Cirebon

◯ ♢ ◯ ♢ ◯ ♢ ◯ ♢ ◯ ♢ ◯
Edisi: مجموعة الأخوة السلفية ✧[-✪MUS✪-]✧

Mengenal Hakikat Ibnu Sina

Wahai Orang Miskin!

Fudhail bin ‘Iyadh berkata,

“Wahai miskin (orang yang perlu dikasihani), kamu seorang yang musii’ (berbuat jelek), namun kamu melihat dirimu muhsin (berbuat baik). Kamu itu bodoh, namun kamu melihat dirimu sebagai orang berilmu. Kamu bakhil, namun kamu melihat dirimu dermawan. Kamu dungu, tapi kamu melihat dirimu sebagai orang berakal. Umurmu itu pendek, namun angan-anganmu panjang.”

Mengomentari ucapan tersebat, adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan,

“Sungguh demi Allah, (Fudhail bin ‘Iyadh) telah benar. Dan kamu zalim, namun kamu memandang dirimu dizalimi. Kamu memakan sesuatu yang haram, namun kamu merasa sebagai orang yang wara’. Kamu fasiq, namun kamu merasa sebagai orang adil. Kamu mencari ilmu untuk dunia, namun kamu mengira dirimu mencari ilmu kerana akhirat.”

Siyar A’lam an-Nubala’ (VIII/440)

Wahai Orang Miskin!