Merendah Diri Seorang Pelajar

Berkata As-Syaikh Abdurrahman al-Adeny,

كلما كان الطالب أكثر زهدا كلما كان أكثر تحصيلا

“Semakin merendah diri seorang pelajar, semakin banyak ilmu yang diperolehnya.”

At-Tibyaan fi Adaabi Hamalatil Quran

Merendah Diri Seorang Pelajar