Pemerintahan Abu Bakr dan Umar

Kata Abdul Malik Bin Marwan (seorang Khalifah Bani Umayyah) kepada rakyatnya:

ما أنصفتمونا يا معشر الرعية، تريدون منا سيرة أبي بكر وعمر ولا تسيرون فينا ولا في أنفسكم بسيرتهما

“Berlaku adil-lah wahai rakyat! Kamu mahukan daripada kami seperti pemerintahan Abu Bakr dan Umar, tetapi kamu tidak mahu berjalan bersama kami dan tidak pula mencontohi rakyat di zaman mereka berdua (Abu Bakr dan Umar).”

Ath-Thurthusyi, Siraj al-Muluk, 1/237

Advertisement
Pemerintahan Abu Bakr dan Umar