Saudara Yang Sejati

Berkata Abu Darda’ radiyallahu anhu:

“Sesungguhnya aku mendoakan sebanyak 70 orang saudaraku ketika aku melaksanakan solat, aku menyebutkan setiap nama mereka dan juga nama ayah-ayah mereka.”

Al Ausath Karya Ibnul Mundzir : 3/244, Dikeluarkan Pula Oleh Ibnu Abi Syaibah Di Dalam Al Mushonnaf : 2/199 Continue reading “Saudara Yang Sejati”

Advertisement
Saudara Yang Sejati