Mencari Isteri yang Tidak Solehah Kerana Ingin Membimbingnya Setelah Menikah?

Ada satu faedah menarik dari Syaikh Ibnu ‘Utsaimin dalam menjelaskan satu hadis dalam kitab Bulughul Maram, yaitu hadis Fathimah binti Qais ketika meminta pendapat kepada Rasulullah, siapakah yang sebaiknya ia terima lamarannya di antara Mu’awiyah dan Abu Jahm? Ketika itu beliau bersabda:

وأما معاوية فصعلوك لا مال له

“.. Adapun Mu’awiyah, maka ia seorang yang miskin.”

Continue reading “Mencari Isteri yang Tidak Solehah Kerana Ingin Membimbingnya Setelah Menikah?”

Advertisement
Mencari Isteri yang Tidak Solehah Kerana Ingin Membimbingnya Setelah Menikah?

Memaksa Wanita Menikah dengan Lelaki Tidak Disukai

Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad Al-Madkhaly rahimahullah

Penanya: Semoga Allah berbuat baik kepada Anda, ada pertanyaan dari Maroko: “Apa hukum menikahkan wanita dengan lelaki yang tidak dia sukai?”

Asy-Syaikh: Harus ada keredhaan dari wanita tersebut dan tidak boleh bagi walinya untuk menikahkannya dengan seorang lelaki yang tidak dia sukai. Jadi diteliti keadaan si lelaki, jika dia seorang yang soleh namun pihak wanita tidak menyukainya, maka hendaknya si wali mengajaknya bermusyawarah dan menyebutkan kebaikan-kebaikan lelaki tersebut kepadanya dengan harapan agar dia menerimanya. Namun jika dia tetap menolak, maka tidak boleh bagi si wali untuk memaksanya. Kerana kehidupan rumah tangga dibangun atas dasar keredhaan di antara suami istri. Sedangkan saling redha termasuk salah satu syarat sahnya pernikahan.

Selengkapnya baca di
forumsalafy.net » Bolehkah Memaksa Wanita Menikah Dengan Pria Yang Tidak Dia Sukai – http://forumsalafy.net/?p=2860

Memaksa Wanita Menikah dengan Lelaki Tidak Disukai

Kisah Mahar Satu Riyal

As-Syaikh Muhammad Bin Soleh Al-Uthaimeen rahimahullah berkata,

“Aku ingin mengisahkan mengenai seorang lelaki, di mana beliau telah menjemputku untuk majlis pernikahan anak perempuannya. Setelah khutbah (akhirnya ucapan daripada –segala puji bagi Allah- sehinggalah akhir), aku katakan pada si wali anak perempuan tersebut, “Nikahkanlah dia (anak perempuanmu) dengan lelaki tersebut.” Maka si wali berkata, “Aku berikan engkau (nikahkan engkau) dengan anak perempuanku fulanah binti fulan, dengan mahar satu riyal.”

Apakah kalian mendengar apa yang telah diucapkan si wali? Apakah kalian dengar? Satu riyal! Aku katakan padanya, “Ini salah. Mahar itu bukanlah suatu yang engkau baru sahaja terima. Tetapi mahar itu adalah suatu yang dihantarkan padamu dalam bentuk emas.”

Lalu si wali mengucapkan, “Aku tidak terima melainkan satu riyal (tersebut). Dan aku tidak nikahkan anak perempuanku pada duit (harta) tetapi pada seorang lelaki. Dan andailah halal bagiku untuk memberikan anak perempuanku pada lelaki tersebut (yakni pernikahan) maka aku akan berikannya tanpa apa-apa pertukaran (tanpa mahar apa langsung).”

Sikap seorang lelaki (wali) sebeginilah yang digalakkan. Dan aku tidak rasakan bahawa lelaki seperti ini kurang di dalam kalangan kami.”

Sumber: Link

Kisah Mahar Satu Riyal