Makna Lafaz ‘Marilah Menuju Kejayaan’

Berkata Al-Imām Al-Baghåwi råhimahulläh:

“Dikatakan makna ucapan muadzin ( حي على الفلاح) iaitu kemarilah kalian kepada sebab dapat tinggal di syurga.”

Syarhu Sunnah lil Baghowi 1/20

Continue reading “Makna Lafaz ‘Marilah Menuju Kejayaan’”

Advertisement
Makna Lafaz ‘Marilah Menuju Kejayaan’