Seakan-akan Kita Diciptakan untuk Dunia

Ummu Abdillah Al-Wadi’iyyah berkata,

“Seakan-akan kita diciptakan hanya untuk dunia, untuk makan, minum dan sia-sia, lalu kita tidak menunaikan apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta’ala, bahkan kita tenggelam ke dalam perkara yang sebaliknya, maka janganlah kita tertipu oleh dunia, kerana umur kita ini sangatlah pendek.

Sungguh baik orang yang mengatakan:

العمر أقصر مدة           من أن يضيع في الحساب
فاغتنموا ساعته                 فمرورها مر السحاب

Umur itu sangatlah pendek masanya, daripada untuk disia-siakan dalam al-Hisaab (perhitungan),
Maka manfaatkanlah waktu-waktunya, Kerana berjalannya waktu itu bak berjalannya as-Sahab (awan di langit).

Bahkan dunia itu sendiri sangatlah singkat.”

Naseehati Lin-Nisaa, Ummu Abdillah Al-Wadi’iyyah

Advertisement
Seakan-akan Kita Diciptakan untuk Dunia

Erti Ibadah

Ummu Abdillah Al-Wadi’iyyah berkata,

“Ibadah menurut pengertian bahasa: tunduk dan merendahkan diri, dikatakan: Tharikul-Mu’abad (jalan yang dikuasai/setapak), maknanya: mudzallal (jalan yang boleh dilalui).

Adapun secara istilah, Shaikhul Islam telah mendefinisikan, iaitu: semua kata yang mencakupi segala sesuatu yang dicintai dan diredhai oleh Allah, baik berupa perkataan dan perbuatan, lahir mahupun batin.

Naseehati Lin-Nisaa, Ummu Abdillah Al-Wadi’iyyah

Erti Ibadah

Bertakwa kepada Allah dan Ikhlaskan Diri

Ummu Abdillah al-Wadi’iyyah berkata,

“Sungguh aku wasiatkan untuk diriku sendiri dan kalian, agar selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta’ala baik tatkala sendiri mahupun terang-terangan, selalu menjadikan seluruh amalan dalam keadaan ikhlas mengharap Wajah Allah yang Mulia, dan jangan sampai kita mengerjakan amalan apa sahaja dengan tujuan riya’ (senang dilihat), bangga diri, dan hendaklah kita senantiasa berpegang teguh dengan agama kita, kerana sesungughnya kita semua akan ditanya di hadapan Allah subhanahu wa ta’ala.”

Naseehati Lin-Nisaa

Bertakwa kepada Allah dan Ikhlaskan Diri

Seakan-akan Kita Diciptakan Hanya untuk Dunia

Ummu Abdillah, puteri Shaikh Muqbeel rahimahullah menulis di dalam kitabnya,

“Seakan-akan kita diciptakan hanya untuk dunia, untuk makan, minum dan sia-sia, lalu kita tidak menunaikan apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa taala, bahkan kita tenggelam ke dalam perkara yang sebaliknya, maka janganlah kita tertipu oleh dunia, kerana umur kita ini sangatlah pendek.”

Nasihat Lin-Nisaa

Seakan-akan Kita Diciptakan Hanya untuk Dunia