Dua Jenis Hidayah

Al-Hafizh Ibnu Rajab al-Hambali radhiyallahu anhu berkata,

“Hidayah ada dua macam.

Yang pertama, hidayah yang umum, yaitu hidayah kepada Islam dan iman. Inilah keadaan orang-orang beriman.

Yang kedua, hidayah yang terperinci, yaitu hidayah kepada perincian bahagian-bahagian dari iman dan Islam serta pertolongan untuk melaksanakannya.

Hidayah yang seperti ini diperlukan oleh setiap orang yang beriman siang dan malam. Oleh kerana itu, Allah memerintahkan para hamba-Nya pada setiap rakaat solat untuk membaca,

“Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus.”

(Jami’ul ‘Ulum wal Hikam, karya Ibnu Rajab hlm. 426)

http://salafy.or.id/…/2015/09/20/muslimah-menggapai-hidayah/

Advertisement
Dua Jenis Hidayah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s